04 - Duben

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v dubnu

Většinou v první polovině měsíce provádíme nejlépe již ve fázi zeleného pupenu  u všech stromů proti přezimujícím škůdcům a na jabloních i proti květopasu jabloňovému a strupovitosti. Základem tohoto kombinovaného postřiku je olej – a to buď Ekol, nebo Biool, případně Rock Effect. Upozorňuji   že jarní postřik olejovými přípravky má rozhodující vliv na likvidaci mer, puklic štítenek. S nimi mají problém zejména ti pěstitelé, kteří tuto olejovou lázeň ošetření opomíjejí. Teplota pro aplikaci postřiku s olejem by měla být vyšší než 7 °C, aspoň kolem 10°C. Aplikace olejových přípravků se nesmí provádět při nízkých teplotách. Nikdy ne pod 10 st. Nikdy v době očekávaných mrazů, neboť tím vzniká nebezpečí poškození stromů. Současně, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti a proti květopasu jabloňovému. Výsledná kombinace pak je následující olej+insekticid a pro jabloně vždy přípravek proti strupovitositi. Doporučuje se provést dvě ošetřeníPrvní zahajující olej+insekticid+Dithane DG Neotec či Merpan 80 WG provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška druhý pak co nejpozději až ve fázi zeleného eventuelně až růžového poupěte. Klasické složení obou jarních postřiků je stejné: 10-15 ml Ekolu, 2,5g Mospilanu 20 SP 2,5 g plus Dithane DG Neotec 20g nebo Merpan 80 WG 15g/na 10 vody. V těchto olejových směsích tedy může být místo Ekolu Biool nebo Rock Effect, místo Mospilanu Reldan 22 v dávce25 ml + adekvátní množství kontaktních přípravků proti strupovitosti jádrovin.

 • Opakuji znovu všechna upozornění: účinnost insekticidů v TM směsi s olejemstoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čili čím později opakujeme druhou fázi kombinované jarní směsi (fáze růžového poupěte až počátek kveteni) ,tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.
 • Dále upozorňuji že pouze kombinované olejovité jarní postřikyobsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.
 • Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí být teplota nad 12 °C.
 • Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubnése doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (až od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace s olejem Mospilan 20 SP.
 • Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné první ošetření jabloní provést nejpozději ve fázi myšího ouška,a i zde z insekticidů v kombinovaném olejovém postřiku jsme odkázáni opět na Mospilan 20 SP.
 • Vždy je výhodné spojittento kombinovaný ojejový postřik s prvním ošetření jádrovin proti strupovitosti přidáním kontaktního fungicidu např. Dithane DG Neotec nebo Merpan 80WG ať ho provádíme v rané či pozdější fáze vegetace).
 • Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma AgroBio Opava jarní soupravu s názvem Přezimující škůdci obsahující insekticid Mospilan 20 SP a smáčedlo s názvem Spartan). Pokud se k jarnímu ošetření použije sólově pouze insekticid, pak je nutné vždy do naředěné postřikové jíchy přidat smáčedlo!
 • U peckovinprovádíme první jarní ošetření v období od fáze zeleného pupenu (pukání pupenů) druhé pak do fáze bílého poupěte. Zde do olejové TM směsi běžně dáváme Mospilan 20 SP, ekoterapeuti doporučují  jako insekticidy využít NeemAzal T/S případně přípravek Neudosanu.
 • A poslední upozornění – v teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více jak 5% větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného poupěte provést  první ošetření proti této chorobě a to samostatným postřikem preparáty na bázi síry (Kumulus WG, Sulfurus)

Bobuloviny

 •  U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu, (Dithane DG Neotec), alternativně dle ekoterapeutů je doporučován přípravek Vitisan.
 • U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20 cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem s názvem Signumobsahující systémově účinné látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry, které signalizují závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku.  Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které se vyskytují samostatně anebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobalení.  V současné době mohou zahrádkáři použít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem   Podle intenzity postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné vzdušné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.
 • Réva vinnáraší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době na začátku rašení je vhodné provést postřik TM směsí olejovitého přípravku tentokrát s akaricidem proti přezimujícím škůdcům, především proti vajíčkům svilušek a larvám puklice švestkové (Ekol 15ml+8g Nissorun 10 WP). Porosty s pravidelným výskytem hálčivce nebo vlnovníka révového (s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy) se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka  K, Sulka Extra).  Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům a hálčivcůpm) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri. Tento přípravek a další prostředky ekologické a biologické ochrany lze objednat u fy Biocont Laboratory s r.o. Mayerova 784, 664 42 Modřice. Další firma BIOAGENS – biologická ochrana rostlin se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Horní Lhota u Luhačovic přijímá objednávky a dodává prostředky ekologické a biologické ochrany a provádí konzultace v oblasti ochrany rostlin prostřednictvím internetováho e-shopu na telef. 420 228 885 123 event. 420 608 748 548 s přítomností u telefonu Po-Ne 9-20 hod.
 • Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoníve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit maximálně ještě jednou přípravek na bázi mědi (Kuprikol 50). Po vyrašení je nutné použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec,
 • U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliové spále, a to na počátku kvetení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW nebo  Teldor 500 SC, Talent, případně kombinovaný přípravek Ekoterapeuti naopak doporučují ošetření přípravkem Champion 50 WG.
 • Pokud hrušně pokvetou již v dubnu, pak v sadech, kde u hrušní se v blízkosti vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar jalovec prostřední, se pravidelně každoročně u nich objevuje rzivost hrušně. Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců přechází patogen ze zimního hostitele na druhotného hostitele hrušně a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200 m) a chemická ochrana. První chemická aplikace se provádí před květem a pak se ještě opakuje 1x v intervalu 7 dnů, především pokud bylo během kvetení chladné a vlhké počasí. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků povolených k ochraně proti strupovitosti např. typu mancozeb (Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG), případně myclobutanil (Talent), nebo Horizon 250 EW. Přípravek Zato je pro zahradkáře nedostupný, byl svěřen pouze  profesionálům.
 • Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Za předpokladu, že byl angrešt před květem preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry), pak po odkvětu k vystřídání použijeme dvakrát strobilurin Discus. Ekoterapeti doporučují Bioan (jde o přípravek k podpoře zdravotního stavu s vedlejším účinkem proti houbovým chorobám jmenovitě proti padlí).
 • Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Signum eventuálně  Mythosem 30 SC, a druhý pak fungicidem s nejkratší OL 3 dny, což je Teldor 500 SC. Ekoterapeuti doporučují postřik směsí Biotonu a AquaVitrinu.

ZELENINA

 • Cibule pěstovaná ze sazečkyčasto vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální znaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV).  Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií.
 • Brukvovitou zeleninunám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využit postřiku rostlinek přípravkem pro ekologickou ochranu SpinTor. Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna ihned po jejich výsadbě na záhonu proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.
 • Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postříkem s tímto přípravkem (tj. 20g Championu na 10l vody).