Řez bobulovin

Chystáte se na řez bobulovin?

Tak je právě aktuální doba na provedení řezu rybízu,

angreštu, ostružin, malin nebo révy.

Čtěte dál a dozvíte se více...

Řez rybízu a angreštu

 

 • řez provádíme koncem února. Neřežeme těsně nad pupen, ale ponecháme asi 1 cm patku. Rána se nehojí, ale zasychá
 • stromkový angrešt řežeme maximálně na 10 až 12 silných výhonů v korunce.
 • Po výsadbě výhony silně zakratíme. Všechny slabé výhony odstraníme. Každý rok takto zapěstujeme několik silných výhonů.
 • Cílem je udržovat řídkou, vzdušnou, přístupnou při sklizni korunu.
 • starší jak čtyřleté výhony každoročně postupně odstraníme a nahrazujeme je novými
 • pravidelně ještě během vegetace odstraňujeme obrost meruzalky na kmínku a na kořenech. Doporučuje se řezné rány ošetřit, protože často trpí plísni šedou, což bývá často hlavní příčinou uhynutí stromku.
 • u převislých odrůd můžeme zakracovat výhony na vnitřní pupen.
 • u odrůd, náchylných na hnědé padlí angreštové každoročně konečky výhonů zakracujeme
 • osvědčuje se i postranní obrost na výhonech stříhat na takzvaný žebříček. Ponechat jen výhony, rostoucí do dvou stran, do plochých tvarů, ostatní obrost odstraňovat. Ovoce je větší, kvalitnější a je výborný přístup do koruny.
 • u stromku je nezbytný opěrný kůl a jeho řádné připevnění, zejména v místě korunky (nad rozvětvením)
 • červený a bílý rybíz řežeme podobně jako angrešt, obměňujeme čtyřleté větve, také u rybízu odstraňujeme slabé a nemocné výhony a větve
 • u keřových tvarů postupujeme podobně – opět pravidelně obměňujeme starší větve a zapěstujeme nové
 • u černého rybízu k obměně starších větví přistupujeme už po třech letech. Nejkvalitnější ovoce je vždy na mladém dřevě. Stáří dřeva poznáme podle barvy dřeva. Čím tmavší kůra, tím je větev starší.
 • staré letorosty odřízneme u země. V takto zapěstovaném keři budeme v příštích letech průběžně zmlazovat 1/3 obrostu, zbylé mladé výhony budou dávat kvalitní ovoce
 • u keřových tvarů je velice důležité tyto vysadit o 10 cm hlouběji, než rostly ve školce
 • keře velice často poléhají, proto je i zde velmi vhodná opora

 

Řez angreštu

Angrešty jsou většinou velmi trnité rostliny. Plodí na jednoletých a na starších výhonech.

Řez provádíme koncem zimy, ještě před vyrašením pupenů. Nejlepší dobou je únor.

 

Výchovný řez

1 rok po výsadbě zkrátíme v únoru všechny výhony o tři čtvrtiny.

Z postraních výhonů, které vyrostou v následujícím roce vybereme 8 až 10 pro budoucí kosterní větve.

 

Udržovací řez

Existují dva způsoby řezu odrostlých keřů angreštu.

 

1) Řez na plodonosný obrost

Velmi pracný způsob řezu, který spočívá v každoročním zkracováním všech nových výhonů na trvalých kosterních větvích. Tímto řezem docílíme menší úrody větších plodů.

2) Regulační řez

Méně náročný způsob řezu, při kterém odstraňujeme celé staré větve. Úroda při tomto způsobu řezu bude velká, ale plody budou malé. Pokud chceme mít úrodu větších plodů je nutné na konci jara udělat probírku plodů.

 

 

Řez bílého a červeného rybízu

Červený a bílý rybíz se poměrně snadno pěstuje a prořezává. Plodí na bázi jednoletých postraních větví. Které se silně seříznou na zkrácené větévky, které budou každoročně plodit.

Řez provádíme koncem zimy, ještě před vyrašením pupenů. Nejlepší dobou je únor.

 

Výchovný řez

Dobře vypěstovaná sazenice by měla mít minimálně tři bujné výhony na krátkém nezavětveném kmínku. Výhony se v únoru zkrátí o polovinu a tím se podnítí růst dalších silných výhonů a z těch vzniknou v dalším roce kosterní větve.

 

Udržovací řez

Každou zimu zkrátíme loňské výhony. Občas odstraníme staré a méně plodné větve. Odstraňujeme větve, které rostou k zemi.

 

Řez černého rybízu

Pěstuje se jako keř s mnoha mladými výhony, které vyrůstají blízko báze rostliny nebo z povrchu půdy. Řez provádíme koncem zimy, ještě před vyrašením pupenů. Nejlepší dobou je únor.

 

Výchovný řez

Cílem výchovného řezu je vypěstování silného keře s mnoha výhony. Nejdříve silně seřízneme všechny výhony, tím podpoříme letní růst nových výhonů. V následujícím roce odstraníme pouze slabé a špatně rostlé výhony.

 

Udržovací řez

Odstraníme co nejvíce tmavých tříletých (pokud byl keř zanedbaný i všechny starší větve) ve prospěch nových mladých výhonů. Tento řez je možný od doby po odplození až do počátku jara.

 

Řez borůvek

Dřevo borůvek je plodné několik let a proto se mohou borůvky nechat přirozeně růst jako keře.

Řez provádíme koncem zimy, nejlepší dobou je únor. V tu dobu dobře poznáme květní pupeny, které jsou v porovnání s listovými nápadně kulatější.

 

Výchovný řez

Během prvních dvou až tří let se zaměříme na správný tvar keře. Odřezáváme větve, které směřují vodorovně z keře a všechny slabé větvě až ke vzpřímenému výhonu.

 

Udržovací řez

Provádíme u odrostlých keřů. V jednom roce neodstraňujeme více než čtvrtinu výhonů. Odřežeme staré a slabé větve a to co nejníže až na bázi rostliny a nahradíme je novými letorosty.

 

 

Řez malin a ostružin

 • pruty maliníku, které vysazujeme asi 50 cm od sebe, seřízneme po výsadbě na délku 40-50 cm. Díky tomu vyženou adventivní pupeny mohutné letorosty. Pro pěstování maliníku je vhodná drátěná konstrukce dráty ve výšce 80 a 150 cm. U ostružiníku, který by měl být v době výsadby silný jako tužka a měl by mít vytvořeny v místě, kde kořenová část přechází v nadzemní, dva pupeny, po výsadbě neprovádíme žádný řez. Vysazujeme 1,5 m od sebe a opět je vhodná drátěná konstrukce dráty ve výšce 1 a 1,7 m nad zemí.
 • výchovný a udržovací řez se neuplatňují každoročně musíme odstraňovat pruty, které odplodily. U remontantního maliníku (plodí dvakrát) se v prvním roce tvoří plody na koncích letorostů, které vyrostly v tomtéž roce. Tato část pak odumírá, proto ji zakrátíme až do zelené živé části. Z pupenů se pak vytvoří květy, z nichž budou v příštím roce plody.
 • starý keřový porost seřežeme radikálně u země zjara, když již nehrozí velké mrazy, nemusíme mít strach, že nevyraší; výhony, které raší na nevhodných místech, musíme vyrýt i s kořeny

Řez malin

Maliny plodí na výhonech vyrostlých předcházející rok. Výhony  po odplození usychají. Řezem odstraňujeme staré odplozené výhony. Doba vhodná pro řez je podzim nebo jaro. Osobně doporučuji jarní řez a to z důvodu zimní ochrany proti větrům (více výhonů spolu je silnějších než méně). Na jaře je i velmi dobře poznat uschlý výhon a výhon s tvořícími se pupeny.

Řez ostružin

Ostružiny plodí na krátkých mladých postraních výhonech, které vyrůstají na dlouhých prutech. Rostliny pěstujeme většinou u slunné zdi nebo na drátěné konstrukci. přibližné rozměry drátěné konstrukce pro jednu rostlinu: délka 2 metry, výška 1,5 2 metry, vzdálenost mezi napnutými dráty 30 cm. Řez provádíme po sklizni a potom znovu koncem zimy.

 

Výchovný řez

Rostliny sázíme na jaře, pruty seřízneme na velikost 20 až 30 cm od země. K rostlině nahrneme dostatečnou vrstvu mulče. Vyrostlé výhony vedeme po drátěné konstrukci.

 

Udržovací řez

Udržovacím řezem získáme každým rokem jednoleté plodné výhony. Po sklizni odstraníme dvouleté odplozené pruty, které usychají. Odstraňujeme také slabé a nevhodně rostlé pruty. Na konci zimy zkrátíme všechny pruty o cca 10 až 15 cm, jsou li poškozeny mrazem, tak až na zdravé a mrazem nespálené části.

 

 

Řez vinné révy

 

Rýnsko-hessenské vedení

 

 • Réva má plodné jednoleté dřevo
 • Tvaruje se většinou do podoby tažně
 • Do oblouku je vhodné tvarovat tažně delší jak 10oček
 • Základem je pevná konstrukce a vodící dráty určující výšku kmínku