02 - Únor

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v únoru

  • V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší termín, kdy je třeba odstranitručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné zlikvidovat nejlépe spálením.
  • Pokud sejde sníh již koncem února, je třeba shrabat a rovněž zlikvidovat zbylé spadané listí.
  • Na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku– je totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé. Na hrušních ukrývá dospělce mery skvrnité, ale naopak je také i úkrytem mnoha užitečných a indiferentních živočichů.
  • Kmenya silnější větve ovocných stromů lze natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry a mrazovým deskám, které mohou být způsobeny většími teplotními výkyvy mezi slunečným dnem a mrazivou nocí. Účinnější je však zakrývání kmenů, především z jižní strany, různým materiálem – prkny, speciálními chrániči, chvojím, papírem apod.
  • Průběžně i v únoru kontrolujeme uskladněné ovoce askladovací prostory za příznivého počasí větráme.
  • Vzcházející podzimní výsadbyčesneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést dvojím způsobem – mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme již v únoru bílou netkanou textilií, kterou odstraňujeme až v dubnu, anebo chemicky. Chemickou ochranu je třeba provést již v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 10 °C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech, a to pyrethroidem – Karate se Zeon technologií 5 CS – v 0,05% koncentraci.
  • Nakonec uvádím, že v zimním období, nejpozději do konce února, můžeme introdukovat do sadu (vyvazováním textilních pásů na větve stromů a keřů) dravéhoroztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP), což je kvalitní biologické opatření k likvidaci roztočů a svilušek.