01 - Leden

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v lednu

  • V lednu (stejně jako v prosinci) pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.
  • V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v sadu. Především se snažíme přilákat sýkorkya vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek anebo např. využitím použitých trubkových feromonových lapáků Etocap CP či odpadních umělohmotných rour, jejichž jeden otvor zaslepíme. Zhotovené dřevěné budky pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry 14 x 14 x 25 cm. Vletový otvor o průměru 3,2–3,5 cm je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky 2–3 m. V zimě také na zahradě nezapomínáme pomocí zhotoveného krmítka přikrmovat i ostatní ptáky. Sýkorky dávají přednost olejnatým semenům a kousku zavěšeného loje.
  • Pravidelně i v lednu kontrolujeme oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř, a během celé zimy pak studujeme odbornou literaturu a navštěvujeme školicí akce.